Usługi elektryczne, teletechniczne, hydrauliczne, wentylacyjne, ślusarskie

Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot

Instalacje elektryczne odbiorcze i oświetleniowe

Z

projekt i budowa nowych instalacji

Z

przeglądy oraz remonty instalacji elektrycznych odbiorczych w budynkach przemysłowych i budownictwie indywidualnym

Z

pomiary ochronne okresowe i powykonawcze

Z

automatyka budynków i integracja systemów

Z

automatyka instalacji i procesów technologicznych

Z

jednostkowa produkcja automatów dostosowanych do nietypowych zadań

Z

instalacje oświetleniowe dekoracyjne i reklamowe

Z

projekty aranżacji oświetlenia pomieszczeń i terenów

Z

oświetlenie LED, RGB, projektory reklamowe oświetlenie zmienne

Instalacje teletechniczne

Z

systemy alarmowe

Z

systemy sygnalizacji pożarowej

Z

sieci telefoniczne i informatyczne

Z

nagłośnienie pomieszczeń MULTIROOM

Z

instalacje radiowęzłowe, łączności i rozgłoszeniowe

Z

instalacje telewizji kablowej i satelitarnej

Z

instalacje telewizji przemysłowej - kamery (w tym ukryte, dyskretne)

Z

rejestracja i przesył obrazów

Z

instalacje rejestracji rozmów telefonicznych

Z

instalacje domofonowe i wideo-domofonowe jedno i wielorodzinne

Instalacje hydrauliczne i C.O.

Z

instalacje wodociągowe i kanalizacja

Z

ogrzewanie podłogowe

Z

instalacje C.O.

Z

Wykonanie instalacji miedzianych z tworzywa sztucznego, rur stalowych, instalacji odbiorczych i przyłączy, hydroforów

Instalacje wentylacyjne, wentylacja

Z

Wentylatory domowe

Z

Wentylatory przemysłowe

Z

Wentylacja grawitacyjna

Z

Wentylacja pożarowa

Z

Zasłony powietrzne

Z

Z chłodzeniem

Z

Z osuszaniem

Instalacje oddymiania

Z

Systemy oddymiania

Z

Oddymianie klatek schodowych

Z

Okna oddymiające

Z

Centrale oddymiania

Z

Czujki dymowe

Z

Klapy dymowe